Vyhazujte zodpovědně, aneb třídění odpadu v kostce

post image
background image

Třídění odpadu pomáhá předcházet přeplňování skládek, nákladům a šetřit drahocenné přírodní zdroje. Stejně tak má pozitivní vliv na zdravotní stav lidí, životní prostředí, ale má i sociální a ekonomický dopad. Tříděním odpadu se může zvýšit zaměstnanost – vznikne více pracovních příležitostí pro lidi, kteří mohou být zaměstnáni v oblastech sběru, dotřiďování, přepravy a skladování v procesu recyklace.

Proces výroby nových produktů je obecně i finančně náročnější než třídění a recyklace. Vyšší náklady se týkají zneškodňování odpadu, samotných skládek a jejich hlídání či výstavby a provozu technologií na zneškodňování odpadu. Je tedy podstatně levnější a výhodnější odpad recyklovat než vyrobit zbrusu nové produkty. Tříděním odpadu snižujete svou uhlíkovou stopu a přispíváte tak i k čistšímu životnímu prostředí.

Co patří, do kterého kontejneru?

Separovat odpad se snáze řekne, nežli udělá. Vždyť přece stačí oddělit papír, sklo a plasty (v lepším případě i nápojové kartony, kovy, bioodpad a elektroodpad) od ostatního odpadu. V praxi však přijdeme na to, že mnohdy netušíme, z čeho je obal vyroben a do kterého kontejneru patří. Obecně se můžeme řídit těmito barvami a popisy kontejnerů

Zelený kontejner – skleněné střepy, zelené, hnědé láhve a sklo, skleněné vázy, sklenice, úlomky tabulového skla, mastné skleněné láhve od oleje (není třeba mýt), skleněné nádoby bez plastových víček.

Bílý kontejner – čiré sklo, čiré lahve od nápojů, skleněné lahve od kečupu, zavařovací sklenice.

Modrá nádoba – papírové tašky, sešity, kancelářský papír, letáky, pohlednice, katalogy, noviny, časopisy, kartony, obálky (i s plastovým okénkem), role od toaletního papíru a papírových kuchyňských utěrek, papírové krabičky a pod.

Žlutá nádoba – prázdné a čisté plastové láhve, prázdné a čisté kelímky, plastová lepicí páska, plastové tašky a sáčky, fólie, plastové obaly od léků, kosmetiky, čistících a pracích prostředků a pod.

Hnědá nádoba – vejcové skořápky, sypané čaje, kávová usazenina, zbytky a ohryzky syrového ovoce a zeleniny, kompostovatelné příbory a papíry, kompostovatelné bambusové zubní kartáčky, trus býložravých zvířat, hlína, chléb, mouka, mouka, papírové čajové pytle pod.

Černá nádoba – směsný odpad, nerecyklovatelný menší odpad

Pokud si stále nejste jisti, kam odpad patří, můžete jej vyhodit raději do třídícího kontejneru než do směsného. Ve třídících zařízeních se odpad ještě dotřídí. Netřeba to ale přehánět, aby celý obsah kontejneru nemusel skončit na skládce. Co se týče většího odpadu (lednice, nábytek, monitor apod.), zaneste jej na sběrný dvůr.