Jakých kritérií si všímat při výběru vhodného prostoru pro podnikání?

post image
background image

Na trhu je množství nabídek, se kterými se setkáte. V nejideálnějším případě je možnost využít služeb zkušeného realitního makléře. V případě, že jste se na tuto nelehkou cestu vydali, čeká na Vás několikahodinové pátrání po internetu a osobní prohlídky daných prostor.

Lokalita

V první řadě je třeba se zamyslet nad danou lokalitou. Všímat si, jestli se v tomto prostoru pohybují lidé, kteří by mohli být potencionálními klienty. Udělat si přehled o přímé, nepřímé konkurenci, která se nachází v blízkém i vzdálenějším okolí. Zajímat se o danou oblast a její potenciál i do budoucnosti. Velmi vhodné je prohlédnout si územní plán a zprávy o plánované výstavbě v této lokalitě, kvůli chystané výstavbě, která by mohla zamezit tomuto potenciálu a tím i omezila množství případných klientů.

Předmět podnikání as tím související technické parametry

Neméně důležitým kritériem je předmět podnikání, který je třeba zohlednit při výběru velikosti prostor, počtu místností, parkovacích míst apod.

Ideální je, když si na příslušných úřadech dopředu zjistíte, na základě předmětu vašeho podnikání, jaké požadavky musíte splňovat např. nucené větrání, chlazení, počet WC a jiné. S tím souvisí i vize budoucího směřování firmy. Je nutno myslet i na případné zvětšování firmy.

Investice do nemovitosti vs. pronájem

Při výběru vyhovujícího prostoru se v neposlední řadě zohledňují finanční možnosti budoucího podnikatele. Pronajímání obchodních prostor je jedno z řešení. V tomto případě je potřeba si důkladně projít nájemní smlouvu i prostor, o který máte zájem, a všímat si každého detailu. Pokládat všechny relevantní otázky související s vaším podnikáním jako například: délky nájmu, podmínky využívání prostoru, možnosti jeho změn apod.

V případě koupě se nemusíte podřizovat nájemní smlouvě a být neustále ve střehu či nedojde k navýšení nájmu. Zároveň cena nemovitosti z dlouhodobého hlediska neustále roste a koupí obchodního prostoru si umíte zajistit návratnost své investice, a to zejména v případě, že byste ty prostory dále pronajímali.

Koupě „z papíru“ vs. využívaný prostor

Na trhu je široká škála nabídek, které jsou okamžitě dostupné. Právě toto je jejich evidentní výhoda v případě, že prostor potřebujete ihned využívat. Zároveň jde-li o starší nemovitost, může být i kupní cena nižší. Zrádná bývá případná rekonstrukce či vyšší investice do nečekaných oprav, které se dříve či později vyskytnou.

V případě, že to dovoluje podnikatelský plán, ideální volbou je koupě z papíru, protože poskytuje zajímavé možnosti. Nespornou výhodou je, že prostor si dotváříte podle vlastních představ a potřeb. Další je nižší cena, ta se však postupně navyšuje s tím, jak se stavba dokončuje.